Tải LạiHUNTA-848 Trường tôi học toàn là nữ dâm tặc

Cho đến năm ngoái, trường của chúng tôi là trường toàn nữ cho đến khi tôi ghi danh là nam sinh duy nhất! Vì vậy, tự nhiên, tôi trở thành tâm điểm của các nữ sinh trong trường, họ cùng tôi trò chuyện và tâm sự vì chỉ mình tôi là nam sinh nên mọi người đều thích trò chuyện với tôi và đến một ngày chúng tôi không đơn giản là trò chuyện nữ mà chúng tôi bắt đầu thân hơn về nhà chơi và rồi chịch với nhau, một mình tôi căn 4 người nữ dâm đãng